„Égő gyertyáknak számtalan sokasága”. Nepomuki Szent János kultusza

Nepomuki Szent János mint a hajósok és vízi mesterséget űzők védőszentje, illetve a gyónási titok mártír megőrzője a közép-európai népi vallásosság egyik legjelentősebb figurája volt.

Read more ...

„Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot ráz”

„Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben az időszakban a melegedő időjárás hirtelen hűvösre fordul, sőt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti.” – Bálint Sándor néprajzkutató Ünnepi kalendárium című munkájában így ír a három rettegett Fagyosszent által meghatározott napokról.

Read more ...

Gódor Kálmán emlékezete

Gódor Kálmán festőművész Hatvanban született 1911-ben, családja négy generáció óta élt a Heves megyei járásszékhelyen. Alapfokú tanulmányait Hatvan folytatta, a gimnáziumot előbb Gyöngyösön, majd Aszódon végezte.

Read more ...

Győztes csata Turánál és egy sikertelen ostrom Hatvannál

A török megszállás alatt lévő magyar területek egyik legfontosabb török végvára Hatvan volt.

Read more ...

Tűzben születő, füstben lélegző régiség: A cseréppipa

A török végvárak legismertebb régészeti leletei a cseréppipák, melyeket nemcsak törökök, hanem magyarok is készítettek a 17. századtól.

Read more ...

30 éves a Gódor Kálmán festőművész által adományozott Magyarok Nagyasszonya-harang

A harang

A harangok sokrétű szerepet töltenek be az emberek életében. Több vallásban is kiemelkedő tárgyként tartják nyilván őket.

Read more ...

Megújulnak a hatvani kőtöredékek – 2. etap

Márciusban kezdődött el a hatvani kőtöredékek restaurálása Tóth Attila külső segítő és Laczik Csaba szobrászművész közreműködésével.

Read more ...

Pásztorok, gyíkok és hajnali harmat. Szent György napjának gazdag hagyománya

A 3. században született katonaszent és vértanú, Szent György, Európa-szerte változatos néphagyományok, gazdasági szokások és hiedelmek központi alakja.

Read more ...

Magyar siker, török bosszú

Balassi Bálint kalandos, fordulatos élete filmvászonra illő történet. Politikai cselszövések, birtokperek, viharos szerelmek és versfaragás fogalmai kötődnek a nevéhez, nem utolsósorban pedig vitézi tettei is fennmaradtak a jövendő generációk számára. Egri katonáskodásának idején főlegényként száguldóival számos sikeres rajtaütésben vett részt, és a párviadalok elől sem bújt el.

Read more ...

Egy kis tárgy rejtélye − Az orsógomb

A többnyire agyagból égetett orsókarikákat vagy, ahogy a régészetben többnyire nevezik, az orsógombokat az újkőkor óta használták, gyakori leletei a településobjektumoknak, és egyes népeknél (pl. a szarmatáknál) a temetkezéseknek is. Azonban e használati tárgy funkciója már nem olyan széleskörűen ismert, viszont annál hangsúlyosabb szerepe volt a korabeli életben, a szövés-fonás eszköze volt.

Read more ...