Időszaki kiállítások

Elágazások I.

A Hatvany Lajos Múzeum muzeológusai, tisztelegve az intézmény alapításának 50. évfordulója előtt, 2019-ben új képzőművészeti kiállítás-sorozatot indítottak, melynek első része az "Elágazások -1" címet viseli. A tárlat elnevezése utal a közép-európai, azon belül leginkább a magyar művészet történetének szellemi és stílusbeli változásaira. A jubileumi kiállítás száz év, az 1850 és az 1950 közötti időszak művészi alkotásaiból, könyvészeti remekeiből válogat. Az alkotók közül a legelső - időrendi sorrendben - Barabás Miklósnak Tompa Mihályról készített metszete, amely a nagy magyar költő 1870-ben kiadott verseskötetében jelent meg. A kiállítás magját két magángyűjtemény adja, amelyben kiemelkedő festészeti és iparművészeti alkotások találhatóak, többek között Vaszary János, Egry József és Bihari Sándor munkái. A tárlat megtekintői betekintést nyernek a magyar kultúra gazdag, sok esetben a nyugat-európaival egyenrangú, kiemelkedő minőségű, egyedi alkotásaiba.

A 2019. május 31 -i megnyító képeit IDE kattintva láthatjuk.

DSC_1248.JPGDSC_1245.JPGDSC_1253.JPGDSC_1246.JPGDSC_1243.JPGDSC_1247.JPGDSC_1242.JPG

„Mikor én kicsike voltam…” A gyermeki élet pillanatai a 20. század első felében

2019. április 11-én új időszaki kiállítás nyílt a Hatvany Lajos Múzeumban. Ahogy már a cím is árulkodik róla, az összeállítás a gyermekkorral, a gyermek családban betöltött szerepével, kötelességeivel és szórakozási lehetőségeivel foglalkozik. A gyermeki élet pillanatainak bemutatásához néprajzi, képzőművészeti és történeti gyűjteményünk anyagait is használtuk, továbbá külső helyszínekről is kölcsönöztünk tárgyakat.
A két helyiséget – pontosabban egy termet és az előtte lévő lépcsőház egy részét – elfoglaló kiállítás végig törekszik a paraszti és a polgári társadalmi réteghez kötődő gyermekek közötti különbségek hangsúlyozására. Az előbbi esetben játék és munka szoros összefonódásának bemutatására és a gyermeknevelés során alkalmazott praktikus megoldások érzékeltetésére koncentrálunk. Az utóbbiban pedig megjelenik az iskolába járás kötelezettsége, továbbá a szórakozási lehetőségek és a tipikus játékszerek szélesebb repertoárjának ismertetése.
Kiemelt „vendégünk” Latabár Kálmán gyermekkori mackója, akit a rákóczifalvai B.A.P. Macihad Macimúzeum kölcsönzött számunkra. A maci május közepéig, a teljes kiállítás pedig előreláthatóan szeptemberig várja az érdeklődőket. Különös tekintettel a gyerekcsoportokra, hiszen számos múzeumpedagógiai foglalkozással is készültünk.

DSC_1220_-_logo.pngjatekkiallitas_es_eloadas_04.jpgDSC_1198.JPGDSC_1184.JPGDSC_1185.JPGjatekkiallitas_es_eloadas_34.jpgDSC_1193.JPGjatekkiallitas_es_eloadas_06.jpgjatekkiallitas_es_eloadas_30.jpgjatekkiallitas_es_eloadas_02.jpgjatekkiallitas_es_eloadas_27.jpg

A hatvani ütközet emlékezete (1849-2019)

A Hatvany Lajos Múzeumban „A hatvani ütközet emlékezete (1849-2019)” címmel kiállítás nyílt 2019. március 29-én az ütközet 170. évfordulójának alkalmából. A kiállításban montázsfilm látható, eredeti fegyverek, nemzetőr, honvéd, lengyel légiós és császári tüzérszázados egyenruhák, olajnyomatok, külön sarokba került Gáspár András tábornok életútja, a róla szóló kiadványokkal és cikkekkel. Az előzményeket és magát az ütközet leírását tablókon lehet nyomon követni, amelyeken a tartalmi vonatkozások mellett csatajelenetek, hadműveleteket ábrázoló térképek, visszaemlékezések, összegző hadijelentések segítik eligazodni az érdeklődőket. Az időszaki kiállítás május 26-ig látható.

DSC_1196 (1).JPGDSC_1199 (1).JPGDSC_1200 (1).JPGDSC_1197 (1).JPG

"Kerámiavándorlás" a Hatvany Lajos Múzeumban

Kisebb túlzással állíthatjuk, hogy egy régészeti műtárgymásolat sem tett meg 3544KM-t, hogy megmutassa magát előbb a holland majd a kárpátaljai magyar közönség előtt. 2016 méltán a kerámiavándorlás éve az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény életében. 2016. június 8-11. között egy közel 50 fős hatvani busz tett látogatást a holland testvérvárosban. Intézményünk erre az eseményre egy kisebb, mobil időszaki kiállítással készült a helyi múzeumban. Véninger Péter által készített (itt) három darab kisméretű bronzkori edényke és a Nagy László tulajdonában lévő három darab Hatvan-kultúrás edény júniusában Massluis-ban (Hollandia) került kiállításra. Az edények Hatvan után méltán váltak most már kis túlzással európai hírűvé, köszönjük szépen az együttműködést és a kölcsönzést a mindenkinek csak „Növényes”-ként ismert Nagy Lászlón.

nl1   

A holland testvérvárosban Massluis-ban a helyi múzeumban, (Museum Maasssluis) kerültek kiállításra a tárgyak, ahol a múzeumigazgató, Fridie Kohl segítségével állították fel a holland szakemberek a kiállítást. Itt próbáltuk a régészeti tárgyak mellett Lesznai Anna munkásságát és Hatvan város nevezetességeit is bemutatni. A kiállítás egészen szeptember közepéig megtekinthető volt a múzeum kiállítótermében.

       

 

      

A hazajövetelt követően nem maradt az edényeknek pihenőidő, ugyanis szeptember végén indultak is útnak Beregszászra, ahol a múzeum szakemberei szintén remekelhettek. „A 2017. szeptember 26-án lezajlott kiállítás-építés kora hajnali indulással kezdődött, hiszen a beregsurányi határátkelőnél hosszú várakozásra számítottunk. Szerencsére különösebb fennakadás nélkül megközelíthettük Kárpátalját, és a beregszászi Beregvidéki Múzeumban – Sepa János igazgató közreműködésével – megkezdődhetett a kiállítás összeállítása.” (Deme Ágnes) Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény részéről Márkus Marianna, Mezei Ágnes, Kökény Ferenc és Deme Ágnes vett részt az építésben. A kiállított anyag között szerepelt az Intézmény régészeti gyűjteményéhez tartozó három tárgy másolata, további hármat pedig Nagy Lászlótól kaptunk kölcsön. Falra erősíthető tablókon mutattuk be Hatvan helytörténetét, különös tekintettel a Grassalkovichok emlékeire, a Hatvany család jelentőségére és a város mai nevezetességeire. A képzőművészeti gyűjteményből Lesznai Anna néhány munkájának másolata is megjelent a beregszászi anyagban. A kiállítás megtekintése a 2017. október 4-e és 7-e között, a „Határtalanul” c. pályázat keretében Kárpátaljára látogató hatvani csoport programjai között is szerepelt. A régészeti tárgymásolatok sikerének, és általában az egész kiállítás népszerűségének köszönhetően a bemutatott anyag még 2018-ban is sok látogatót vonzott.

Tárgyaink reneszánsza

2017-ben restaurált tárgyak bemutatása
Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 2017. során 300.000 Forintot nyert restaurálási célokra a Nemzeti Kulturális Alap – Közgyűjtemények Kollégiuma NKA2014111/03966. számú. pályázatára.

Az elnyert támogatásból a régészeti gyűjtemény részét képező 7 db bocskortalpat, a néprajzi gyűjteménybe tartozó 8 db falvédőt és Joris (Georg) Hoefnagel Hatvan látképe c. metszetét újíthattunk meg.
Joris (vagy Georg) Hoefnagel (1542-1601) flamand festőművész 1595-ben készült metszete Hatvan városa számára kiemelkedő jelentőségű. A kép – mely a 16. századi török kori vár élethű másolatát igyekszik visszaadni – része volt egy hatkötetes írásmintakönyvnek, a Civitates Orbis Terrarumnak (1617), amelyben a korabeli ismert világ (főként európai) városai szerepeltek madártávlatból. A kötetben 19 magyar város jelent meg, köztük a török uralom alatt lévő Hatvan is.
A 8 darab falvédő része annak a mintegy 800 tételnyi csoportnak, melyek a néprajzi gyűjtemény büszkeségei. Az intézmény falvédői országos jelentőségűek, gyűjtésüket, illetve megvásárlásukat Kovács Ákos – az intézmény egykori igazgatója – intézte az 1970-es évek végén, ’80-as évek elején. A feliratok érdekessége, hogy nemcsak a háziasszonyoknak szóló egyszerű tanácsokat közvetítik, hanem gyakran politikai tartalmúak, például a trianoni döntésre reflektálnak.
A restaurálásra kiválasztott bőr bocskortalpak 1958-ban kerültek elő a Grassalkovich-kastély központi fűtésének építésekor. Az akkori feltárást Doktay Gyula építészmérnök vezette, aki később a múzeum igazgatója lett. A szerves régészeti leletek a Kárpát-medencében alapvetően is ritkának számítanak, a tárgyak jelentőségét emellett még az is növeli, hogy viselettörténeti adalékként is szolgálnak a török kori divathoz. Továbbá értékes kuriózumot képviselnek, hiszen a régészeti gyűjtemény főleg kerámiákból áll. Míg a metszetet és a falvédőket a restaurálás „csak” jobb állapotba hozta, addig a lábbeliket a teljes megsemmisüléstől mentette meg.

NKA_logo_2012-CMYK.jpgDSCF4837.JPGDSCF4822.JPGDSCF4829.JPGfalvédő.jpgfalvédő2.jpgDSCF4870.JPGDSCF4871.JPGDSCF4869.JPG