Farsang farka

Szombaton a busójárás tavaszváró, téltemető szokásához kapcsolódó kézműves foglalkozásra vártuk az érdeklődőket. Köszönjük a látogatást!

Read more ...

Az emlékezés napja

 Nándi

Az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozata szerint, minden év február 25-én a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára emlékezünk,. Így 2001 óta minden évben megemlékezünk arra a 100 milliónyira becsült emberre, akik a kommunista diktatúrák áldozatai világviszonylatban. A forradalmi idők gyilkos zűrzavarában széthulló Orosz Birodalom népei 1917 óta megtapasztalták azt a borzalmat, ami Kelet-Európa sem kerülhetett el, a „pollkorrekt” nagyhatalmi egyezmények következtében.

Read more ...

Történeti előadás az 1920-ban megalakuló hatvani államrendőrségről és Révász József rendőrparancsnokról

 

Rendőrség

Február 24-én a Magyar Királyi Államrendőrség megalakulásáról, a hatvani államrendőrségi kirendeltségről, működéséről és egy kultúrapártoló rendőrparancsnokól, Révász Józsefről tartott előadást Kökény Ferenc, a múzeum történésze.

Read more ...

Premontrei történetek 1.

A hatvani premontreiek esete a hatalmaskodó Lampert egri püspökkel

 

A hatvani premontrei prépostság közel 300 éves történetéből sajnos nem sok mindent tudunk a ránk maradt források csekély volta miatt. Azonban e kevés adat közül kiemelkedik egy különös eset.

Read more ...

Hiteleshelyi tevékenykedés

Kedden a Hatvani Kossuth Lajos Általános iskola diákjai voltak vendégeink.

Read more ...

Emlékezés Munkácsy Mihályra

A 2020-ban rendezett „Munkácsy Hatvanban” című kiállításra visszatekintve

 

Munkácsy Mihály 1844. február 20-án született Munkács városában. A festőgéniusz születésének 178. évfordulóján a Hatvany Lajos Múzeum megemlékezik a két évvel ezelőtt az intézmény falai között rendezett kiállításra.

Read more ...

Századfordulón készült stáció alapzat megmentése

 

Egy századfordulón alkotott stáció alapzat került be a Balassi úti raktárunkba, amely annak idején a Központi Állami Elemi Népiskola tanári karának felajánlásából készült.

Read more ...

Előadás a hatvani államrendőrségről és egy kultúrapártoló rendőrparancsnokról

hatvany allamrendorseg 2022 02 JPG 002

Vegyen részt nyereményjátékunkon

nyeremény

Látogassa meg a „Premontrétől a Zagyva völgyéig – A premontrei rend megtelepedése Hatvan környékén” című időszaki kiállítást, vegyen részt játékunkban és legyen öné a Hatvany Lajos Múzeum, a Hatvani Serfőzde és a TourInform Hatvan Iroda közös nyereménycsomagjainak egyike!

Read more ...

Fekete halál Hatvanban

hatvanSztSebestyen1

 A XVIII. századi Magyarországon a pestis és a fekete himlő több alkalommal is szedte az áldozatait. Hatvanban a pestis 1739 májusától 1740 januárjáig tombolt. Az áldozatok száma 568 volt. Ez a lakosság közel 60 %-a. A termést a közeli településeken élők takarították be a hatóság jelenléte mellett, amelyre azért volt szükség, hogy a hatvaniak és a betakarítást végzők ne kerüljenek kapcsolatba. A járvány ideje alatt a prépost, valamint a kapucinus rend tagjai ápolták, gyógyították a betegeket. A kapucinusok akkori lakhelye pestiskórházként működött. A pusztító járvány megszűnésének emlékére hatvaniak emlékoszlopot állítottak.

Read more ...