Egy család emlékezete - Szeretet és összetartozás

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna: Mikor vihar dühöng

Az Egy család emlékezete – Szeretet és összetartozás című kötetünk augusztus végén jelent meg, a hatvani Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény és Jánok Község közös Interreg-pályázatának (Azonosítószám: FMP-E/1901/4.1/011) segítségével. Az új kiadvány Érték és értékvesztés Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Mikor vihar dühöng című kötetében elnevezésű tanulmánya Benei Fédra munkája.

Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna neve nem ismeretlen a történelemben jártasak előtt, viszont a köztudatban csak a Hitvallás (Magyar Hiszekegy) című verse ismert. Irodalmi munkássága nem csak ebből a műből áll, hiszen két verseskötete és egy misztikus költeménye is megjelent.

Alkotásaiban egyaránt megfigyelhetőek a magyar és a világirodalom hatásai. Műveltsége és mély vallásossága révén értékőrző és értékátadó versek születtek.

A Mikor vihar dühöng című kötetet 1920-ban, tehát a háború után adták ki. A költemények reflektálnak a történelmi helyzetre: A háború utáni viszonyokra, magára a háborúra, az egyes emberek és a közösség sorsára, helyzetére, valamint a trianoni békediktátumra.

A Mikor vihar dühöng című költemény a kötet címadó verse. A vihar a magyar és világirodalomból jól ismert toposz, sok esetben a háborút szimbolizálja. Mint több versében, itt is értéktelített és értékszegény képeket állít elénk, ezzel is fokozva az értékek elvesztése feletti fájdalmat. Sziklay Szeréna a Ha volt adósságunk című művében is visszanyúl ehhez a gondolathoz. Bűnbánatot tükröz a vers, amelyben az elveszített értékeket jeleníti meg: Kincs, gazdagság, haza, boldogság.

Legközismertebb versének, a Hitvallásnak (Magyar Hiszekegy) végén Istentől eredő javak jelennek meg. A költeményben nagy erejű expresszív képek és érzelmek, valamint Krisztus-motívumok találhatóak. A pozitív és negatív természeti képek, valamint a negatív festés az értéktelítettséget és az értékszegénységet állítja szembe A jelenre az „árva, elhagyott, veszendő” szavakat használja a költőnő, viszont ha bízik és harcol az egyes ember és a közösség, akkor szebb jövő várhat a hazára. Ezt Istentől eredő javakkal, értékekkel szemlélteti: Fény, boldogság, áldás, sőt, még az anyagi javak is ide tartoznak. Ez utóbbi mutatja, hogy a pozitív fordulatot Sziklay Szeréna elérhetőnek gondolja.

A költőnő magánéleti verseket is írt, amik a köteten belül egymás után következnek. Az Álmodtam költeményben az összetartozás és a szerelem, valamint a béke és nyugalom jelenik meg mint érték. Az Uramnak címzett versében közvetlenül szólítja meg férjét, a múltat idézi meg. A múltbeli érzelmek a jelenben is megvannak, és az emlékek vigasztalást hoznak.