Rang és hatalom - előadás gróf Grassalkovich Antalról

 

20211205grassalkovich antal

Nagyszámú érdeklődő előtt tartott Kökény Ferenc történész-muzeológus előadást Rang és hatalom címmel, gróf Grassalkovich Antalról, az Ady Endre Városi Könyvtár előadótermében.

Grassalkovich Antal (1694-1771) horvát eredetű kuriális nemesi családból származott. Tudása, képességei, az uralkodóhoz való hűsége emelte egyre nagyobb tisztségekbe, szolgálva a koronát és egyben hazáját. A pozíciókkal párhuzamosan vagyonát gyarapította, birtokokat, uradalmakat vásárolt, kastélyokat, templomokat épített. III. Károly bárói rangra emelte, Mária Terézia pedig grófi címmel ismerte el hűségét, munkáját. Hivatali tisztségei, személynöki, kamaraelnöki pozíciói révén befolyásra, hatalomra tett szert. Jócskán irígyei, akiknek nem tetszett a gróf nagyobb befolyása és gyors vagyonszerzése. A támadásokat, vádakat sikerrel védte ki. Gyermekeinek keresztszülei között voltak rangosabbak és szegényebb sorúak is.Ha segíteni kellett szegénysorban élőkön, bajba jutottakon, nem fordította el a fejét. A birodalom közigazgatásának átalakításánál kiállt a magyar történelmi alkotmány mellett, a rendi jjogok védelmében. Főlovászmesteri és koronaőri címet is kapott, valamint élen járt a Szent Jobb Ragusából történő hazahozatalának megszervezésében, az ünnepségek bonyolításában. Noha hivatali nyelvként a latin volt használatos, ösztönözte munkatársait, hogy a latin és a német mellett, magyaul is levelezzenek. Az általa irányított hivatalokba tehetséges, iskolázott, magyar nemesi és polgári származású ifjakat vett fel. Uradalmait, köztük a hatvanit is, példás rendben vezette, képzett szakemberek segítségével.Iparpártoló tevékenységével az uradalmi központok gazdasági -és társadalmi élete sokat fejlődött. A másfélszáz évig tartó háborús állapotokban vergődő ország a Rákóczi szabadságharc után, a 18. század folyamán regélt. A fejlődésben játszó főrend emlékét az általa építtetett kastélyok, templomok sokasága a mai napig.

 

20211205grassalkovich-antal.jpgGrass._2023-01-26_11.JPGGrass._2023-01-26_10.JPGGrass._2023-01-26_6.JPGGrass._2023-01-26_9.JPGGrass._2023-01-26_4.JPGGrass._2023-01-26_3.JPG