Kettős ünnep – Szent Piroska és Turul-házi Szent Margit napja

Fergeteg / Boldogasszony (január) havának 18. napján két hitében megingathatatlan, szent életű Szűzre emlékezünk a „szentek-hetén” (a szerző elnevezése): 17-e Antal, 18-a Piroska és Margit, 20-a Sebestyén, 21-e Ágnes, 22-e a borvédőszent Vince ünnepét üljük.

A Vízkereszt után kezdődő farsang ideje, a még hideg, kevés Fényt és hosszú téli estéket magába foglaló időszak szépen bővelkedik a hit védelméért tanúbizonyságot tett szentek ünnepében – hogy a kinti zord időjárás ellenére, a szívünkben (is) karácsonykor megszületett Világ Világossága nehogy gyengüljön, hanem éppen erősödjön.

A 3. században élt ókeresztény vértanú szűz előkelő római családban született, majd Claudius császár utasítása ellenére sem tér át a többistenhívő, „pogány” hitre, ezért először kínzásoknak akarják alávetni (oroszlánok, máglya), de mivel ezektől a Teremtő megvédelmezi, fejét veszik.

Santa Prisca

Emléknapjához több népszokás, elsősorban idő- és férjjóslás társul: hogyha ma fagy, akkor még negyven napig fagy (kívánjuk, legyen így végre ezen a télen!). Ezen a napon amelyik leány piros kendőt köt, még abban az évben férjhez megy. Ezen kívül az iránta érzett tiszteletből nem fogtak be sem lovat, sem marhát.

Hazánkban tisztelete inkább Szent László királyunk (ur. 1077-1095) leányához, az egykori bizánci császárnéhoz kötődik (XII. század), akit bár az ortodox egyház avatott szentté Irén néven (mozaikja a Hagia Szophia-ban ma is látható), mégis a katolikus körökben is ünnepeltté vált.

Piroska királylány

 

A mai nap másik, nem kevésbé jelentős és tisztelt szentje Turul/Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla (ur. 1235-1270) tatárjárás közben született leánya, akit a veszedelemből való megszabadulásért „cserébe” ajánlottak szülei Istennek. Három évesen vonult kolostorba, később azonban több alkalommal is kérték szülei (még pápai engedélyt is szerezve!), hogy menjen férjhez, Margit ennek ellenére szülei esküjét betartotta – apácaként, Istennek szentelve magát élte mindennapjait. Nélkülöző, betegeket ápoló, sokszor önsanyargató élete nem volt hosszú, 27 évesen hunyt el. Ábrázolásain (Imre herceghez hasonlóan) a fehér liliom a tisztaságot, romlatlanságot, fiatalságot jelképezi.

Szt Margit

 

Himnusz Szent Margit ünnepén

 

Margit e földön nyílt virág,

Pannóniának drága gyöngy:

zendítse rá a szent öröm

domonkos rendje kardalát!

 

Midőn veszélyben volt hazánk,

értünk ajánlta életét:

Felszentelt házak rejtekén

bocsánatot esdett le ránk.

 

Klastrom fogadta, s eltakart mindent,

mit ér királyi vér;

a testének csak szenvedést,

csak böjtöt és ostort akart.

 

Szívében Krisztusért hevült,

feléje tárta karjait,

s az ő erődén tagjait

szolgálta rendületlenül.

 

Dicsérjük Istenünk, Atyánk

s Fiát, ki véle egy való,

s Lelkük, a szent Vigasztaló,

dicsértessék örökkön át! Ámen.

 

Simon Tamás néprajzkutató

 

Képek forrásai:

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Szent_Piroska#/media/F%C3%A1jl:Santa_Prisca.jpg

http://talita.hu/magazin/piroska-eirene-xenia-szent-laszlo-gyoenyoer-leanya/

https://www.magyarkurir.hu/hirek/arpad-hazi-szent-margit-szuz-2020