A Víz-elem hármas ünnepe – Vízkereszt (epifánia)

nyitókép

A karácsonyi ünnepkör („tizenketted”) utolsó, záró napja Fergeteg / Boldogasszony (január) havának 6. napja. Ehhez az ünnephez három jelentős, a vízhez kötődő jézusi történet (fordulópont) is kapcsolódik.

Időrendben haladva az első a három napkeleti bölcs / mágus, vagyis a háromkirályok látogatása a kisdednél Betlehemben. Gáspár, Menyhért és Boldizsár „világ királyának” vittek ajándékot, mégpedig: aranyat, tömjént és mirhát. Ezek a drága, mondhatni luxus ajándékok jelzik, hogy valóban nem akárkihez érkeztek a messzi Keletről abba a rongyos kis istállóba.

Háromkirályok

Az ünnep második eseménye az első csodatétel a kánai menyegzőn, amikor a vizet Jézus borrá változtatta. Ekkor volt harminc, és anyja, Mária kérésére „használta” először isteni csodatévő erejét (a tanítványai előtt, bizonyítva is isteni mivolt), hogy a háziak az elfogyott bor végett szégyenbe ne maradjon. A víz borrá való átlényegülése az eucharisztia előképének is megfelelő.

kánai menyegző

Időben előre haladva a harmadik esemény a Jordán vizében való keresztelkedés, amely során unokatestvére, Keresztelő Szent János „meríti meg” (valójában mutatja be a Messiást váró tömegeknek) Jézust, akinek az Atya égi szózata közben fehér galamb (Szentlélek) szállt vállára – a Szentháromság egyik első, szimbolikus megjelenése ez. Ezzel az aktussal válik teljessé az elhívás, vagyis ekkortól kezdve a tanítványaival járva Júdeát, a tanítások, gyógyítások és csodatételek időszaka következik – a keresztre-feszítésig, majd feltámadásig (végső csoda).

Jézus keresztelése

 

Látja, hogy a nyugati, latin rítusú egyházban tehát igazán nagy hangsúlyt kapó (szinte csak a háromkirályok története) vízkereszt, amely után a farsang is elkezdődik egészen a nagyböjtöt indító hamvazószerdáig, igen fontos és fontos üzeneteket hordozó ünnep.

Mindezeken felül nekünk, magyaroknak azért is kiemelt fontosságú nap ez, ugyanis 1978-ban, idén 45 éve tért haza az Egyesült Államokból Őfelsége a Szent Korona, így az 1945 utáni száműzetése ezzel véget ért. Az hazatérés alkalmából a budapesti Nagyboldogasszony templomban (Március 15. tér) 18 órától ünnepi szentmise és megemlékezése lesz a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének szervezésében, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Simon Tamás néprajzkutató

Képek forrásai:

https://katolikus.hu/cikk/vizkereszt-jezus-krisztus-megjelenesenek-unnepe

https://www.magyarkurir.hu/hirek/vizkereszt-jezus-krisztus-megjelenesenek-unnepe-111237

https://ligetmuhely.com/liget/a-kanai-mennyegzo/

https://talita.hu/magazin/jezus-megkeresztelkedesenek-abrazolasai/