Boldogasszony fájdalma – egy újabb olajnyomat gyűjteményünkből

Földanya/Szent Mihály havának immár harmadik „Mária napját” üljük, jelesül a Hétfájdalmú Szűz – Fájdalmas Anya emlékezetét.


A kezdetben csak a szerviták körében megtartott emlékezés 1668-ban pápai jóváhagyást kapott (ekkor még a hónap 3. vasárnapján), majd VII. Pius 1814-ben az egész egyházra kiterjesztette, végül X. Pius tette 15-re, a Szent Kereszt felmagasztalása (09.14.) utáni napra.


A kultusz alapja a hagyomány szerint János evangélistához kötődik, ugyanis Mária mennybevétele (08.15. – Nagyboldogasszony ünnepe) után szerette volna még látni a
Szűzanyát (akit a keresztre feszítés idején – a tanítványok közül egyedüliként – támogatott,fájdalmában osztozott). Kérése okán az Égbe ragadtatott és hallotta Jézus szavait, hogy aki anyjának fájdalmát tiszteli, nagy kegyelemben lesz része.


A hét szenvedés (amely a számmisztika szerint egy szakrális szám, gondoljunk csak a népmeséinkben megjelenő 7-es „meseszámra” is!): Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről (Pieta), sírbatétel.

Múzeumunk olajnyomat-gyűjteményében ilyen témájú kép is szerepel (12-én, Mária nevenapján is bemutattunk már kettőt), amely nagyon érzékletesen mutatja az Anya fájdalmait – a keresztről való levétel pillanatában, hét karddal a szívében.

78 34 19 Hétfájdalmas Mária cikkhez


Ez a fajta önzetlen, anyai szeretetből fakadó gondoskodás, együttérzés, a másik fajdalmában való osztozás lehetne egy új lelki alap és tanítás ahhoz, hogy egy szolidárisabb, a másikat is tekintetbe vevő közösséget, Nemzetet és Hazát építhessünk magunknak, együtt.

Simon Tamás

néprajzos-muzeológus

 

Felhasznált irodalom:


Hétfájdalmú Szűz
http://lexikon.katolikus.hu/H/H%C3%A9tf%C3%A1jdalm%C3%BA%20Sz%C5%B1z.html

Mária hét fájdalma
http://lexikon.katolikus.hu/M/M%C3%A1ria%20h%C3%A9t%20f%C3%A1jdalma.html