Gódor Kálmán családi síremléke

A Hatvany Lajos Múzeum Gódor Kálmán képzőművész gazdag életműve előtt a „Művészek és Adományozok” című kiállítás megrendezésével tiszteleg, amelyet 2021. május végétől tekinthet meg a nagyközönség.

A tárlat előkészítése alkalmat biztosít a múzeum munkatársainak, hogy jobban megismerjék nemcsak a lokálpatrióta festő életét, hanem családi kapcsolatrendszerét is. A „kapcsolati háló különös találkozási pontja” az óhatvani temetőben található Gódor-sír. A keresztelési anyakönyvek és a temetői feljegyzések alapján a családi kapcsolódások lényeges elemeit már be tudjuk mutatni, amit most az olvasó elé tárunk.

Gódor Kálmán hosszantartó betegség következtében 1991. május 9-én hunyt el. Temetését az óhatvani temetőben, 1991. május 24-én tartották a római katolikus egyház szertartása szerint. 2021. május 10-én – a Hatvany Lajos Múzeum kezdeményezésére – Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere, valamint a hatvani kulturális intézmények vezetői megkoszorúzták Gódor Kálmán sírját.

A síremlék, bár nem képez kiemelkedő képzőművészeti értéket, Hatvan városa történetét vizsgálva több szempontjából is fontos, megőrzésre méltó objektum. A síremléket Gódor Kálmán nővére, Gódor Gizella, elhunyta évében, 1995-ben váltották meg utoljára, huszonöt év időtartamra. A funerális emlék helytörténeti jelentőségét figyelembe véve Hatvan Város Önkormányzata tervbe vette a síremlék védetté nyilvánítását, ezzel a közeljövőben meghozandó döntéssel biztosítva hosszú távú fennmaradást.

A kettős méretű síremlék alatt a Gódor család öt tagja nyugszik: Gódor Kálmán szülei, a festő és két nővére.
A funerális objektum része egy XIX. század közepén faragott sírjel. Ezt a korábbi alkotást a Gódor család sírtáblája mellé helyezték. Mind ezen a, közel százhetven éve készített, szív és kereszt kombinációjából alkotott sírtáblán, mind a XX. század végén elhelyezett feliratos, a Gódor család itt nyugvó tagjait jelölő táblán is megtalálható Gódor Géza (1861-1922) neve.

A korábbi sírjel központi motívuma a szívforma, amelybe a következő feliratot vésték: "ITT NYUGSZIK / HIRLIG MÁTYÁS / SZÜLETETT 1797. FEBR. 17-ÉN / MEGHALT 1854. AUG. 8-ÁN / ÁLLÍTATTA SZERETETT / NEJE / HAMA MÓNIKA / Beke poraira”

Hirlig Mátyás élete és a Gódor családdal való rokoni kapcsolatának részletes a feltárása az elkövetkező idők feladata. Annyit ismerünk közéleti tevékenységéről, hogy az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején Hatvan város bírói tisztét töltötte be.

Kökény Ferenc történész, a Hatvany Lajos Múzeum igazgatója, Hatvan városát érintő, 1848. márciusi eseményeket összegző írása szerint:

„A mezőváros lakosságát a helységen átmenő utazók révén nem kerülhették el a környékbeli és a távoli területeken történő események hírei. Így az 1848. március 15-i forradalmi hírekről is hamar tudomást szereztek. Az akkori prépost, a nagy műveltséggel és széleskörű kapcsolatrendszerrel bíró Horváth Mihály, egyik pesti barátja hozta el az események hírét. Horváth Mihály, akitől nem állt távol a változások pártolása, értesítette a híveket, mondhatni a lakosságot, mivel jelentős többséggel rendelkeztek a római katolikusok. Hirling Mátyás bíró, március 20-án kirakatta a nemzetiszín lobogót, és a tanácsülésen elfogadták a 12 pontot. Hatvanban is, mint úgy általában az ország többi településén, a lakosság életében nagy jelentőségű változások indultak meg.”

Gódor Géza keresztelési anyakönyvéből tudomásunk lehet Gódor Kálmán nagyszüleinek neveiről és édesapja keresztszüleiről. Az egyházi anyakönyv szerint Gódor Géza édesapja, Gódor Lajos, akit a bejegyzés Ludovicus Gódorként említ, édesanyja Hirling Ágnes, akit Agnes Hirlingként rögzítettek.
A keresztszülők Őz János és Őz Katharina voltak. Gódor Géza 1861. december 31-én születetett, és következő év legelső napján részesült a keresztség befogadó szentségében.

A síremlék szív alakú része alatt Gódor Géza születési és halálozási dátuma olvasható, valamint felesége a nővérének, Hegyessy Irmának (1879-1923), a neve, életének kezdő és záró dátumával.

A temető nyilvántartása szerint a síremlék alatti sírhely az alábbi személyek földi maradványait foglalja magába:

Gódor Géza (1861-1922)
Gódor Kálmánné, született Hegyessy Gizella (1883-1977)
Gódor Kálmán (1911-1991)
Gódor Irma (1904-1992)
Gódor Gizella 1909-1995)

A síremlék a temető 15. számú parcellájában a 20. sor 11. sírhelye alatt található.

A Gódor Kálmán sírjánál május 10-én lezajlott koszorúzásról egy rövid videó is készült.

A felvételeket Ocsovai Zoltánnak, a levéltári dokumentumok kikeresését Kerékgyártó Józsefnek köszönjük!

Millisits Máté,
művészettörténész