43 éve, 1978. április 6-án hunyt el Csík József hatvani prépost-plébános

Csík József a borsodi tájon, a magyar történelemben is fontos településen, Ónodon született 1894. május 23-án. A középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte.

A Marosvásárhelyi Minorita Konventben lett 1912-ben novícius. A Rómában és Marosvásárhelyen folytatott teológiai tanulmányok után 1916-ban Temesvárott szentelte pappá Glattferder Gyula (1874-1943) csanádi megyéspüspök. A világháború nehéz éveit, majd az azt követő, államforma- és határmódosításokkal járó zűrzavaros időszakot több nagyobb vidéki városban – Kolozsvártól Aradon át Miskolcig – szolgálta végig mint káplán és hitoktató. A miskolci minorita rendház prefektusi feladatait is ellátta a miskolci káplánsága idején. 1922-től élete végéig a Váci Római Katolikus Egyházmegye papja volt, ahol Szegvár, Dabas, Dömsöd, Dunakeszi-Alag, majd Hatvan városa lettek pásztori működésének helyszínei.

A hatvani Szent Adalbert-plébániatemplom Csík József prépost 1945-től 1978-ig tartó plébánosága idején, az 1950-es években több műalkotással gazdagodott, amelyeknek a fából készített faragási munkáit Ocsovai József (1913-1991) asztalosmester alkotta.

A Hatvany Lajos Múzeum weblapján 2021 márciusában ismertettük a Csík prépost által készíttetett Szent József-oltárt.

Az elkövetkező időben az intézmény weboldalán részletesen bemutatjuk a többi képző- és iparművészeti alkotást, amelyekkel a harminchárom éves plébánosi működése alatt gazdagodott a Heves megyei járásszékhely temploma. A prépost 1978. április 5-én még szent misét mutatott be, a következő nap hajnalán elhunyt. Utóda a plébánosi tisztben Pálos Frigyes (1924-2019) lett, aki már az 1950-es évek első felében káplánként szolgált a hatvani plébánián.
Csík József atya nyughelye a hatvani belsővárosi temetőben, a sírkert kálvária szobrai alatti papi sírok között található.

A felvételeket köszönjük Ocsovai Zoltánnak!

Millisits Máté,
művészettörténész