Régészeti előadás egy problematikus korszakról

 Avarok, hol vagytok?

Az avarok régészetének egy szeletkéjével  ismerkedhetett meg a közönség március 31-én,  „ A Kaganátus harcosai – Avarok Hatvan környékén” című előadás során.

A régészettudományban az avar leletanyag számos problémát és kérdést vet fel, Azonban a korszak régészeti kutatásában számos új eredmény született köszönhetően a nagy nyomvonalú, autópályás feltárásoknak. Az előkerülő leletanyag alapján kijelenthető, hogy az avar népesség a 9. század első harmadában is jelen volt a Kárpát-medencében, de az még mindig kérdőjeles, hogy a magyar honfoglalást megérték-e. Ennek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a kettős honfoglalás gondolata bár eredeti formájában nem helytálló, de alapjaiban véve mégis mindenképp újragondolandó. Az előadás második felében pedig Hatvan környékének avar lelőhelyeit mutatta be az előadó, Gál Andrea, melynek során kiderült, hogy ezidáig csak temetők kerültek napvilágra a környéken, az avarok településeit még nem sikerült megtalálnia a kutatásnak.

2022.03.31_8.JPG2022.03.31_7.JPG2022.03.31_9.JPG2022.03.31_3.JPG2022.03.31_6.JPG2022.03.31_2.JPG2022.03.31_5.JPG