Mezey Alice előadása a Hatvany Lajos Múzeumban

2022.március 17-én újabb vendégelőadó tette tiszteletét nálunk a Hatvany Lajos Múzeumban. Mezey Alice művészettörténész neve ismerős lehet a hatvani közönségnek, hiszen többek között a Grassalkovich-kastély felújításában működött közre, mint szakértő, illetve a nagykökényesi katolikus templom falkutatását is ő végezte.

A nagykökényesi munkájáról részletesen is beszámolt a megjelenteknek a csütörtöki előadáson. A nagykökényesi templom másodlagosan őrzött meg középkori falrészleteket, melyeket a 13. századra keltezett a művészettörténész. Ezek a részletek összefüggésbe hozhatók a középkori nagykökényesi premontrei prépostsággal, de a művészettörténész olyan feltevést is elképzelhetőnek tart, mely szerint ezek a középkori részletek lehetséges, hogy a prépostságot alapító Kökényes-Radnót nemzetség udvarházából származnának. A teória helyességét a további kutatások igazolhatják.

Az előadás második felében pedig szó esett Hatvanról, a hatvani prépostság kutatásának buktatóiról (tudniillik ma sem tudjuk, pontosan hol állhatott az épület, csak sejtéseink vannak), valamint a később idetelepült kapucinus rend építkezéseiről. Utóbbi igencsak aktuálisnak számít, hiszen a hatvani önkormányzat udvarán ma is láthatók az egykori kapucinus kolostorkert falrészletei, melyek most igen nagy veszélynek vannak kitéve, mivel félő, hogy az önkormányzat Zöld város projektjének építkezései kapcsán lebontásra kerülhetnek. Mezey Alice erre a veszélyre hívta fel a figyelmet és kéri a hatvaniakat, hogy mentsék meg a múlt értékeit az utókor számára is.

Fotó: Ocsovai Zoltán

Mezey_Alice_2022-03-17_5.JPGMezey_Alice_2022-03-17_2.JPGMezey_Alice_2022-03-17_7.JPGMezey_Alice_2022-03-17_1.JPGMezey_Alice_2022-03-17_8.JPG