Régi márciusi 15-i ünnepi megemlékezések Hatvanban

1920.március 21

 

Az alábbi összeállításban négy korszak, március 15-i hatvani rendezvényeit jelenítjük meg a korabeli sajtó segítségével.

Egri Újság 1895

Hatvanban

„Márczius 15-ikét példás lelkesedéssel s gazdag ünnepi műsorral ülte meg közönségünk. — Délután 3 óra felé hatalmas tömegekben gyülekezett a nép a városház előtt s 3 óra után a piaczon lévő honvéd emlékoszlop körül csoportosult, hol a dalkör Baranyai Ferencz szakavatott vezetése mellett elénekelte a „Szózatot”, mely után Csépán Géza emlékezett meg magas röptű beszédben a nagy nap jelentőségéről. A beszéd után Réthy Árpád szavalt ami után ismét a dalárda énekelt. A program ezután következő része a honvéd síroknál folyt le, hova a közönség a legszebb rendben vonóit ki. Itt a dalárda a „Hymnuszt” énekelte el kifejezésteljesen, majd Dalmady Boza Elek szavalta el nagy gonddal, átérezve Petőfi „Egy gondolat bánt engemet” cz. költeményét.A szavaló után Pap József tartott tartalmas, érdekes beszédet márczius idusáról, mi után a dalkör énekelte el a „Szózatot” és a nép a dal lelkesítő hatása alatt oszlott szét. Este a Tsida-féle vendéglőben népes bankett tartottak, melyen egymást érte a sok szellemes tószt.”

Hatvani Hírlap 1920. március 21.

„Hatvanban…

Március 15 Hagyományos fénnyel és lelkességgel ünnepelt* Hatvan osztatlan közönsége március idusát. Istentisztelet és díszközgyűlés*' volt délelőtt, melyen Odray Coelesztin prépost plébános emelkedett szellemű beszédett országot mondott, délután a 48-as honvédemléknél,a hősök szobránál és a 48-bán ünnepélyes honvédek Göröggyűlése G. Sírjélyi végzése, Csere István Somogyánál. ünnepélyeknél József rk lelkész, és Papp József ipart. elnök tartalmas beszédeket mondottak, Szabó Lajos iparos és szabados Ilona tanítónő szavaltak sa máv dalárda Kovács karnagy vezetésével hazafias énekeket adott elő. Méltóságteljes és lélekemelő ünnepe volt Hatvannak március idusa.”

Népújság 1956. március 21.

Hatvanban

„A nemzeti színekkel feldíszített 48-as emlékmű előtt többszáz fiatal és felnőtt gyűlt össze, hogy megemlékezzen az 1848—49-es forradalom és szabadságharc hős ifjúságáról, a márciusi ifjakról. Az ünnepséget Sebestyén János, a városi DISZ bizottság titkára nyitotta meg, majd a Himnusz hangjai után Nagy Sándor, a DISZ megyei végrehajtó bizottság tagja mondott ünnepi beszédet. Azután a város dolgozói és ifjúsági szervezetei megkoszorúzták az emlékművet. Az ünnepség a katonai díszszázad elvonulásával ért véget. Délután a város ifjúságának székházában színvonalas, kultúr, sportműsor és éjfélig tartó bál szórakoztatta a lakosságot”

Heves Megyei Népújság 1990. március 19.

„Hatvanban kora délelőtt az Állami Zeneiskola fúvószenekarának indulói köszöntötték a városháza előtti ünnepségre kíváncsi diákokat, honvédeket, a város polgárait. Közben be a térre a hagyományos ”Március 15” váltófutás versenyzői, hogy a legjobbak mindjárt átvegyék Pádár Béla sportosztályvezetőtől a győzteseknek járó emléktárgyakat. Tíz órára meg is telt közönséggel az épület előtti tér, s ezernyi ünneplő énekelte együtt a pedagógus vegyeskarral és a fúvósokkal a Himnuszt, majd Bacsa Tibor szavalta el a Nemzeti dalt. A független rendezőbizottság elnökeként Moldvay Győző üdvözölte ezután az egybegyűlteket, hogy rögtön át is adja a szót Németh Géza református esperesnek, a Tőkés László Mozgalom elnökségi tagjának.Az ünnepség szónoka beszéde elején utalt 1848-49 történelmi jelentőségére, meltatta az elbukottan is mindmáig lelkesítő szabadság- harc példáját, majd az utolsó négy évtized politikai harcairól, a bekövetkezett struktúraváltásról szólva leszögezte: nem szabad eluralkodnia népünkön a leszámolás alantas indulatának. Szólt az erdélyi magyarság sorsa iránt fogékony milliók aggodalmáról is, s kijelentette, nem lehet szándékunkban a trianoni határvonalak átrajzolása. A beszédet később a pedagógus vegyeskar és Bessenyei Ferenc színművész műsorát hallgatják meg az ünneplők, felhangzott a Szózat és a székely himnusz, ezután a helyi intézmények, iskolák, pártok küldöttségei helyezték el koszorúikat a 48-as emlékműnél.Délután két órától a HKVSZ népkerti futballpályáján március 15-e alkalmából labdarúgó-kupát rendeztek, a győztesnek kijáró szerleget a Selypi Kinizsi csapatának kapitánya vehette át.” majd az utolsó négy évtized politikai harcairól, a bekövetkezett struktúraváltásról szólva leszögezte: nem szabad eluralkodnia népünkön a leszámolás alantas indulatának. Szólt az erdélyi magyarság sorsa iránt fogékony milliók aggodalmáról is, s kijelentette, nem lehet szándékunkban a trianoni határvonalak átrajzolása. A beszédet később a pedagógus vegyeskar és Bessenyei Ferenc színművész műsorát hallgatják meg az ünneplők, felhangzott a Szózat és a székely himnusz, ezután a helyi intézmények, iskolák, pártok küldöttségei helyezték el koszorúikat a 48-as emlékműnél.Délután két órától a HKVSZ népkerti futballpályáján március 15-e alkalmából labdarúgó-kupát rendeztek, a győztesnek kijáró szerleget a Selypi Kinizsi csapatának kapitánya vehette át.” majd az utolsó négy évtized politikai harcairól, a bekövetkezett struktúraváltásról szólva leszögezte: nem szabad eluralkodnia népünkön a leszámolás alantas indulatának. Szólt az erdélyi magyarság sorsa iránt fogékony milliók aggodalmáról is, s kijelentette, nem lehet szándékunkban a trianoni határvonalak átrajzolása. A beszédet később a pedagógus vegyeskar és Bessenyei Ferenc színművész műsorát hallgatják meg az ünneplők, felhangzott a Szózat és a székely himnusz, ezután a helyi intézmények, iskolák, pártok küldöttségei helyezték el koszorúikat a 48-as emlékműnél.Délután két órától a HKVSZ népkerti futballpályáján március 15-e alkalmából labdarúgó-kupát rendeztek, a győztesnek kijáró szerleget a Selypi Kinizsi csapatának kapitánya vehette át.” nem szabad eluralkodnia népünkön a leszámolás alantas indulatának. Szólt az erdélyi magyarság sorsa iránt fogékony milliók aggodalmáról is, s kijelentette, nem lehet szándékunkban a trianoni határvonalak átrajzolása. A beszédet később a pedagógus vegyeskar és Bessenyei Ferenc színművész műsorát hallgatják meg az ünneplők, felhangzott a Szózat és a székely himnusz, ezután a helyi intézmények, iskolák, pártok küldöttségei helyezték el koszorúikat a 48-as emlékműnél.Délután két órától a HKVSZ népkerti futballpályáján március 15-e alkalmából labdarúgó-kupát rendeztek, a győztesnek kijáró szerleget a Selypi Kinizsi csapatának kapitánya vehette át.” nem szabad eluralkodnia népünkön a leszámolás alantas indulatának. Szólt az erdélyi magyarság sorsa iránt fogékony milliók aggodalmáról is, s kijelentette, nem lehet szándékunkban a trianoni határvonalak átrajzolása. A beszédet később a pedagógus vegyeskar és Bessenyei Ferenc színművész műsorát hallgatják meg az ünneplők, felhangzott a Szózat és a székely himnusz, ezután a helyi intézmények, iskolák, pártok küldöttségei helyezték el koszorúikat a 48-as emlékműnél.Délután két órától a HKVSZ népkerti futballpályáján március 15-e alkalmából labdarúgó-kupát rendeztek, a győztesnek kijáró szerleget a Selypi Kinizsi csapatának kapitánya vehette át.” A beszédet később a pedagógus vegyeskar és Bessenyei Ferenc színművész műsorát hallgatják meg az ünneplők, felhangzott a Szózat és a székely himnusz, ezután a helyi intézmények, iskolák, pártok küldöttségei helyezték el koszorúikat a 48-as emlékműnél. Délután két órától a HKVSZ népkerti futballpályáján március 15-e alkalmából labdarúgó-kupát rendeztek, a győztesnek kijáró szerleget a Selypi Kinizsi csapatának kapitánya vehette át.”A beszédet később a pedagógus vegyeskar és Bessenyei Ferenc színművész műsorát hallgatják meg az ünneplők, felhangzott a Szózat és a székely himnusz, ezután a helyi intézmények, iskolák, pártok küldöttségei helyezték el koszorúikat a 48-as emlékműnél. Délután két órától a HKVSZ népkerti futballpályáján március 15-e alkalmából labdarúgó-kupát rendeztek, a győztesnek kijáró szerleget a Selypi Kinizsi csapatának kapitánya vehette át.”

Kökény Ferenc

történész

1990.png1956.jpg1920.március_21.png