Kubinyi Ágoston Program

Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Balassi úti külső raktárépületében - a 2019-es évben elkészült régészeti raktár és a páramentesítő berendezések beszerzése után - ismét élt a Kubinyi Ágoston Program kínálta lehetőséggel. Az Önkormányzat Pályázati Osztálya által beadott pályázattal intézményünk raktári körülményei ismét javultak. A 2020-as év őszén indult munkálatok eredményeképpen a raktár udvarán található, történeti és képzőművészeti értékkel bíró, faragott, méretben és súlyban is tekintélyes kőanyag beköltözhet a szakemberek által kiépített féltetős, megfelelő padozattal ellátott 20 m²-es kőtárba. A kivitelezők a raktárépület belépőhelyiségének tetőzetét is lecserélték. Noha a közgyűjteményeket, mint más területeket is, sújtja a járvány miatti gazdasági helyzet, reméljük, hogy a jövőben tovább folytatható raktáraink műtárgyvédelmi környezetének javítása.

2      3