Emlékezés Szántó Lórántra

2019. július 25-én, 2 éve hunyt el Szántó Lóránt, a Hatvany Lajos Múzeum második igazgatója, általános iskolai tanító.

Főállása mindvégig az ifjúság tanítása volt, de mikor Heves megyébe helyezték, nagy lelkesedéssel fordult a hatvani kulturális élet felé. Összebarátkozott Doktay Gyulával, mely barátság a sírig tartott és nagyban hozzájárult a hatvani múzeum megszületéséhez. Ők ketten Németi Gáborral karöltve lettek a múzeum alapító tagjai.

Doktay halála után, 1971-től Szántó vette át a múzeumigazgatói feladatokat és tanítói munkája mellett mellékállásban 1973-ig igazgatta az akkor még csak szárnyait bontogató intézményt. Ez idő alatt több kiállítást szervezett, köztük az első, egri kollégákkal közösen rendezett néprajzi és régészeti kiállítást.

A múzeum gyarapításához is nagyban hozzájárult, elsősorban néprajzi és régészeti anyagokat gyűjtött. Előbbi területen a boldogi népviselet feldolgozását végezte el, az erről készített diapozitív felvételeinek másolataival, valamint számos más tárggyal (például Bukát Ferenc fazekasmester hagyatékával) is gazdagította a néprajzi gyűjteményt.

A régészeti gyűjtemény egyik fajsúlyos részét pedig az ő Hatvan környéki terepbejárásai során talált leletek adják. Múzeumigazgatósága alatt régészeti feladatokat is végzett: Ásatások (Hatvan−Ifjúság utca, Hatvan−Balassi út, Hatvan−Görbe-ér…stb.) és leletmentések (például Hatvan, 124-es magaslati pont) is fűzhetők a nevéhez.

A Hatvany Lajos Múzeum iránti szeretete élete végéig kitartott, a múzeum volt és jelenlegi muzeológusaival folyamatosan tartotta a kapcsolatot, megosztotta emlékeit a kezdetekről, és amiben tudott, segített nekik. Hálával tartozunk mind neki, mind lányának, Mikus Sándorné Szántó Máriának, aki rendelkezésünkre bocsátotta édesapja hagyatékát.

Reméljük, munkásságát méltóképpen tudjuk folytatni ugyanolyan lelkesedéssel, ahogy azt ő is tette egykoron. Nyugodjék békében!

Gál Andrea,
régész