Gódor Kálmán emlékezete

Gódor Kálmán festőművész Hatvanban született 1911-ben, családja négy generáció óta élt a Heves megyei járásszékhelyen. Alapfokú tanulmányait Hatvan folytatta, a gimnáziumot előbb Gyöngyösön, majd Aszódon végezte.

Az érettségi megszerzése után Budapestre, az Országos Magyar Képzőművészeti Főiskolára nyert felvételt. A főiskolán Rudnay Gyula (1878-1957) tanítványa lett. A rajztanári diplomát 1935-ben szerezte meg. Tanári pályájának első állomása Sátoraljaújhely volt. A második világháború alatt Munkácson vállalt rajztanári állást. A világégés után a hatvani Bajza József Gimnáziumban oktatott, 1948-ig. Ezután a leghosszabb ideig tartó, egyben utolsó „állomáshelye” lett az egri Dobó István Gimnázium. Egerben barátaival megalakította az Egri Képzőművészeti Csoportot, amelynek keretében évente két tárlatot is rendeztek. Heves megye központja inspirálóan hatott Gódor Kálmán művészetére, az egri házak, a Bükk hegyes-dombos tájai sok festményén megjelentek. Több évtizedes rajtanári pályafutását 1972-ben kérvényezett nyugdíjazással fejezte. Nyugdíjas éveit szülővárosában töltötte. Hatvanban nagy munkakedvvel alkotott, az ifjú nemzedékek tagjainak rajzoktatását alkalmi jelleggel vállalta. Több gyűjteményes kiállítás mellett a Hatvani Galéria által rendezett „Hatvaniak” című csoportkiállításon is bemutatkozhatott, Hódmezővásárhelyen. Életművét 1982-ben Derkovits-emlékéremmel ismerték el.

Munkásságáról 1983-ban a következő szavakkal vallott: „Képeim a legkülönbözőbb tárgykörűek és színűek. Stílusom nincs. Modorom a legváltozatosabb. Témaköröm megválasztásánál sohasem a külső kommersz szempontok, hanem a belső impulzusok vezettek. Ennélfogva az alkotási periódusok sem voltak sohasem időhöz kötöttek. Színekben gondolkoztam, s ezek határozták meg témáimat, illetve a témához is akkor nyúltam, ha az a színvilágommal szinkronban volt. Témáim változatosságuk mellett is inkább munkástémák. Talán Hatvannak itt van egyedül meghatározó szerepe. Mezőváros volt, igazi barátaim parasztfiúk voltak, de vonzódtam az üzemi munkás felé is. A szegényebbekhez vonzódtam, velük vállaltam sorsközösséget. Ez lett aztán az a bőr, amelyből később sem tudtam kibújni. De nem is akartam. És csak a porszemeket szedtem össze az örökkévalóságból, s az lenne a nagyszerű dolog, ha innen folytathatnám azt, amit már kezdek befejezni.”

Gódor Kálmán festményeiből szülővárosában 1983-ban, a Hatvani Galériában, 1989-ben a Hatvany Lajos Múzeumban rendeztek kiállítást. Gódor Kálmán hosszan tartó betegség következtében 1991. május 9-én hunyt el. Temetését az óhatvani temetőben, 1991. május 24-én tartották.

Életművének legjelentősebb részét, pontosan száz darab festményét, a Hatvany Lajos Múzeum képzőművészeti gyűjteménye őrzi. Gódor Kálmán saját alkotásai mellett más művészek munkáit is hatvani múzeumnak ajándékozta, többek között főiskolai tanára, Rudnay Gyula két grafikáját, valamint Madarász Viktor (1830-1917) kisméretű tájkép vázlatát. Az Ady Endre Könyvtárnak már életében húsz festményét ajándékozta. A könyvtár 2021 nyarán megnyíló, megújult Kossuth téri épületében állandó kiállítás formájában Gódor-munkák minden érdeklődő számára megtekinthetők lesznek, míg a Hatvany Lajos Múzeum a „Művészek és adományozok” című időszaki tárlaton, nemcsak a Gódor Kálmánhoz köthető képzőművészeti alkotásokat tárja a látogatók elé, hanem a festőművész által összegyűjtött, és szintén a múzeumnak adományozott, népművészeti kerámiákból is gazdag válogatást mutat be.

A kiállításon egy önálló tabló ismerteti a Gódor Kálmán által a Szent Adalbert-templom részére adományozott harang történetét. A hatvani Magyarok Nagyasszonya-harangot Marosi Izidor István, a Váci Római Katolikus Egyházmegye püspöke szentelte fel, és Gombos Lajos (1928-2011) őrbottyáni mester öntötte, 1991-ben. A felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE / A MAGYAROK NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE / II. JÁNOS PÁL PÁPA / MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSA EMLÉKÉRE / HATVAN SZÜLÖTTE: GÓDOR KÁLMÁN FESTŐMŰVÉSZ / NAGYLELKŰ ADOMÁNYÁBÓL ÖNTÖTTE 1991-BEN / GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ MESTER ŐRBOTTYÁNBAN.”

A lokálpatrióta művészre emlékezve 2021. május 10-én – a Hatvany Lajos Múzeum kezdeményezésére – Szinyei András, Hatvan város alpolgármestere, valamint a hatvani kulturális intézmények vezetői megkoszorúzták Gódor Kálmán sírját.

A koszorúzáson készült felvételeket köszönjük Ocsovai Zoltánnak!

Millisits Máté,
művészettörténész