Megújult, restaurált állapotban Telegdi Miklós prédikációs könyvsorozatának első része

 

A Hatvany Lajos Múzeum nagyszabású restaurálást végeztetett el a történeti gyűjteményébe tartozó, Telegdi Miklós által 1577-ben írt prédikációs könyvén, mely az intézmény gyűjteményének egyik legértékesebb éke.

„Az evangeliumoknak, mellyeket vasárnapokon és egyéb innepeken esztendõ által az anyaszentegyházba olvasni és prédikálni szoktanak magyarázatjának elsõ része, mely magába foglalja az Adventtõl fogva Húsvétig való vasárnapi evangéliumokat, egynéhány egyéb innepeknek… evangeliumaival… egyetembe.” – áll a kötet elején mintegy tájékoztatásként annak felhasználásával kapcsolatban.
A történeti gyűjteménybe tartozó, Telegdi Miklós által 1577-ben írt prédikációs könyv restauráltatása tavalyi gyűjteményi munkánk egyik legnagyobb eredménye volt. A Nemzeti Kulturális Alaphoz tartozó Közgyűjtemények Kollégiuma ( pályázati azonosító: 2014111) 300.000 forintot biztosított a könyv javítására, melyhez az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény önrésszel is hozzájárult. A budapesti székhelyű ArchivArt Könyvrestaurátor Műhely munkatársai kézzel és papíröntéssel végezték a javításokat, a restaurálás során a prédikációs könyv új kötést is kapott. A Hatvany Lajos Múzeum történeti gyűjteményében található 442 éves prédikációs könyv, pontos megfogalmazás szerint a középkori előzményekből építkező postilla, a Szentírás, illetve prédikációk magyarázatának megléte miatt minden, a könyvészet, a vallásos irodalom és a történelem iránt érdeklődő személy számára kiemelt fontossággal bír. Mint minden műtárgynak, ennek is története van.
A bihari jobbágycsaládból származó Telegdi Miklós (1535?–1586) a krakkói egyetemen tanult. 1558-ban Nagyszombatban a káptalani iskola tanára volt. 1561-ben érseki helynökként, 1579-ben pécsi püspökként tevékenykedett. A katolikus egyház újjászervezéséért és Nagyszombat kulturális központtá alakításáért fáradozott. 1577-ben megindította a városban a katolikus könyvnyomtatást. Még ugyanebben az esztendőben nyomtatták Bécsben Telegdi Miklós prédikációs könyvét, amely egy középkori előzményekből építkező, az egyházi év ünnepnapjaira és vasárnapjaira rendelt evangéliumi és apostoli levélrészleteket tartalmazó kötet, ami igehirdetési eszközként funkcionált. A szóban forgó első rész az Adventtől Húsvétig tartó időszakra szóló prédikációkat foglalja magában. A kiadást megrendelő Telegdi Miklós tevékenységén érthető meg a szándék, amely nem titkoltan a protestáns Bornemissza Péter támadásaira kívánt reagálni, vallását védve és a katolikus hívek hitét erősítve. A 1626-ig, Káldi György teljes katolikus bibliafordításának megjelenéséig Telegdi kötete tekinthető a legelterjedtebb katolikus rész-bibliafordításnak. A beszédek alapjául szolgáló bibliai részletek sem a kódexek, sem más egykorú prédikációk fordításrészleteivel nem egyeznek. Valószínű, hogy Telegdi maga fordította őket szorosan ragaszkodva a Vulgata szövegéhez.
Toldy Ferenc irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja és titkára a következő gondolatokkal méltatta Telegdit: „Telegdi Miklós, pozsonyi prépost és utóbb pécsi püspök, néhány vitázó irataival, de főleg prédikációival, melyeket valláserkölcsi irány, nemes népszerűség s szabályos nyelv jellemez, amely gyakran művészi szépségre emelkedik.”
A 442 évvel ezelőtt nyomtatott könyv egyik fennmaradt példánya került sok évvel korábban Dr. Fister Károlytól Doktay Gyulához. A kötet a történeti gyűjtemény egyik éke, amely a látogatókon kívül a könyvészeti ritkaságokat kutató szakemberek számára egyaránt nyújthat értékes információt és esztétikai élményt. Jelenleg a múzeum könyvtárának előterében tekinthető meg a „Múló idők rögzítése” című, „mini kamara-kiállításon” szereplő régi és jelenkori kalendáriumok társaságában. Az idei év őszén, a múzeum 50. születésnapjára rendezendő kiállításon ismét fel fog tűnni, a sok értékes műtárgy mellett, amelyek intézményünk szakgyűjteményeit gazdagítják.

Kökény Ferenc

fekvő1-logo.jpgDSC_1137 (1)1.jpgrestaurálás előtt1.jpgkötésben_fekvő1.jpgnyitva_restaurálás után1.jpg